Ahad, 18 November 2012

Analisis Soalan Percubaan SPM Kertas 2 Sains Negeri-negeri di Malaysia




KEDAH
PULAU PINANG
PERAK
KELANTAN
TERENGGANU
PAHANG
NEGERI SEMBILAN
MELAKA

TINGKATAN 4








BAB 1
PENYIASATAN SAINTIFIK








1.1
Kaedah Penyiasatan Saintifik








1.2
Sikap Saintifik dan Nilai Murni dalam Penyiasatan Saintifik


















BAB 2
KOORDINASI BADAN








2.1
Koordinasi Badan







2.2
Sistem Saraf Manusia








2.3
Koordinasi Saraf







2.4
Peranan Reseptor Regang dalam Mengekalkan Keseimbangan dan Koordinasi Badan








2.5
Otak Manusia








2.6
Koordinasi Hormon dalam Badan


2.7
Koordinasi antara Sistem Saraf dengan Sistem Endokrin








2.8
Kesan Penyalahgunaan Dadah Terhadap Koordinasi Badan dan Kesihatan








2.9
Kesan Pengambilan Alhohol Secara Berlebihan Terhadap Koordinasi Badan dan Kesihatan








2.10
Kepentingan Minda yang Waras dan Sihat


















BAB 3
KETURUNAN DAN VARIASI








3.1
Pembahagian Sel





3.2
Prinsip dan Mekanisme Pewarisan







3.3
Penentuan Seks dan Kejadian Kembar dalam Manusia






3.4
Mutasi








3.5
Kesan Penyellidikan Genetik Terhadap Kehidupan Manusia








3.6
Variasi








3.7
Keperluan Memenuhi Kod Etika dalam Penyelidikan Genetik


















BAB 4
JIRIM DAN BAHAN








4.1
Perubahan Keadaan Jirim







4.2
Struktur Atom








4.3
Nombor Proton dan Nombor Nukleon dalam Atom Unsur








4.4
Pengelasan Unsur dalam Jadual Berkala





4.5
Sifat Bahan Berdasarkan Kandungan Zarahnya








4.6
Sifat dan Kegunaan Logam dan Bukan Logam








4.7
Kaedah Penulenan Bahan







4.8
Kewujudan dan Kegunaan Kepelbagaian Sifat Bahan


















BAB 5
TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA








5.1
Perubahan Fizik dan Perubahan Kimia








5.2
Perubahan Haba dalam Tindak Balas Kimia







5.3
Siri Kereaktifan Logam







5.4
Aplikasi Konsep Siri Kereaktifan Logam







5.5
Elektrolisis








5.6
Penghasilan Tenaga Elektrik daripada Tindak Balas KImia








5.7
Tindak Balas Kimia yang Berlaku dengan Kehadiran Cahaya








5.8
Penggunaan Tindak Balas Kimia Sebagai Sumber Tenaga


















BAB 6
TENAGA NUKLEAR








6.1
Bahan Radioaktif





6.2
Penghasilan Tenaga Nuklear dan Kegunaannya







6.3
Pengendalian Bahan Radioaktif dengan Cara yang Betul


















BAB 7
CAHAYA, WARNA DAN PENGLIHATAN








7.1
Pembentukan Imej








7.2
Pembentukan Imej oleh Alatan Optik








7.3
Penyebaran Cahaya








7.4
Penyerakan Cahaya








7.5
Penambahan dan Penolakan Cahaya Berwarna






7.6
Prinsip Penolakan Cahaya Berwarna untuk Menerangkan Penglihatan Objek Berwarna








7.7
Kesan Pencampuran Pigmen







7.8
Kepentingan Warna dalam Kehidupan Harian


















BAB 8
BAHAN KIMIA DALAM INDUSTRI








8.1
Sifat Aloi dan Kegunaannya







8.2
Kegunaan dan Penghasilan Ammonia dalam Industri








8.3
Kesan Pembuangan Bahan Sisa Industri Terhadap Alam Sekitar








8.4
Keperluan untuk Memelihara dan Memulihara Alam Sekitar daripada Pencemaran oleh Bahan Sisa Industri





























TINGKATAN 5








BAB 1
MIKROORGANISMA DAN KESANNYA KE ATAS HIDUPAN








1.1
Pengelasan Mikroorganisma








1.2
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroorganisma








1.3
Mikroorganisma yang Berfaedah








1.4
Kesan Berbahaya Mikroorganisma








1.5
Pencegahan Jangkitan Penyakit yang Disebabkan oleh Mikroorganisma




1.6
Rawatan Penyakit yang Disebabkan oleh Mikroorganisma


















BAB 2
NUTRISI DAN PENGELUARAN MAKANAN








2.1
Kepentingan Amalan Pengambilan Nutrisi yang Baik dan Seimbang







2.2
Keperluan Nutrien oleh Tumbuhan








2.3
Kitar Nitrogen dan Kepentingannya








2.4
Kepentingan Amalan Nutrisi yang Baik


















BAB 3
PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR








3.1
Keseimbangan Alam






3.2
Kesan Pencemaran Alam Sekitar


3.3
Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar dan Pengawalan Pencemaran







3.4
Pengolahan Sumber Alam Terancang dalam Mengekalkan Keseimbangan Alam Semula Jadi


















BAB 4
SEBATIAN KARBON








4.1
Pelbagai Sebatian Karbon








4.2
Alkohol dan Kesannya ke Atas Kesihatan








4.3
Lemak dan Kesannya ke Atas Kesihatan








4.4
Kelapa Sawit dan Kepentingannya kepada Pembangunan Negara








4.5
Pembutan Sabun dan Tindakan Pencuciannya








4.6
Polimer Asli















BAB 5
GERAKAN








5.1
Gerakan Kenderaan di Darat







5.2
Konsep Laju, Halaju dan Pecutan








5.3
Konsep Inersia






5.4
Konsep Momentum








5.5
Konsep Tekanan






5.6
Prinsip Sistem Hidraulik








5.7
Gerakan Kenderaan di Air








5.8
Gerakan Kenderaan di Udara


















BAB 6
TEKNOLOGI DAN PENGELUARAN MAKANAN








6.1
Kaedah dan Bahan yang Digunakan dalam Teknologi Makanan




6.2
Kaedah Meningkatkan Pengeluaran Makanan








6.3
Sumbangan Teknologi dalam Pengeluaran Makanan








6.4
Pemikiran Kritis dan Analitis Semasa Memilih Makanan yang Diproses

















BAB 7
BAHAN SINTETIK DALAM PERINDUSTRIAN








7.1
Polimer Sintetik








7.2
Plastik





7.3
Sikap Bertanggungjawab Terhadap Pelupusan Polimer Sintetik Tanpa Mencemarkan Alam

















BAB 8
ELEKTRONIK SERTA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI








8.1
Gelombang Radio







8.2
Komunikasi Radio



8.3
Sistem Komunikasi Satelit








Tiada ulasan: